A+ A A-

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.hiphopheadz.pl:

1. Właścicielem sklepu internetowego www.hiphopheadz.pl jest firma CARWIT z siedzibą w Szczecinie (zwana dalej Sprzedającym).

Dane fimy:

HHHZ Karol Zajac
ul. Wita Stwosza 6D
71-173 Szczecin
NIP: 8522556841

2. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
3. Złożenie zamówienia w sklepie www.hiphopheadz.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
4. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia" w celu bezproblemowej transakcji.

Przyjęcie i realizacje zamówienia


5. W sporadycznych przypadkach, gdy występuje błąd w sklepie internetowym i nie ma już w magazynie płyt dostępnych, sprzedający zastrzega sobie prawo do zwrotu pieniędzy klientowi za zakupiony towar w raz z przesyłką po uzgodnieniu z nim.
6. Terminy realizacji zamówień wynoszą od 1-7 dni roboczych po wpłynięciu należności na konto Sprzedającego.
7. Każda transakcja będzie potwierdzana paragonem lub fakturą VAT (PO ÓWCZESNYM KONTAKCIE MEJLOWYM Z DANYMI DO FAKTURY)
8. Zamówienia można odwołać za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.
9. www.hiphopheadz.pl ponosi koszt wysyłki zamówienia przesyłką kurierską K-EX przy wartości całego zamówienia równej lub przekraczającej 150,00 PLN.
10. Koszty Przesyłki w przypadku kupna płyt winylowych:

Poczta Polska(Polecony Priorytet): 1-dna PŁYTA: 8zł

2 do 3-ech płyt: 12zł

Firma Kurierska "Kolporter": Od 4-terech płyt w górę: 15zł

Koszty Przesyłki w przypadku kupna płyt CD:

Poczta Polska(Polecony Priorytet):

1 do 2-óch płyt: 7zł

3 do 4-ech płyt: 10zł

Firma Kurierska "Kolporter": Od 5-ciu płyt w górę: 15zł

Koszt przesyłki pobraniowej, niezależnie od ilości płyt: 19zł


W przypadku kupna płyt winylowych i CD, do kosztów wysyłki płyt winylowych doliczona będzie kwota: 1zł za każdą płytę CD

11. Bezpłatny odbiór osobisty odbywa się na terenie Szczecina po ówczesnym kontakcie pod numerem telefonu: 505026112
12. Zamówienie wysyłane jest w momencie otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia.

Gwarancja i reklamacje

13. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
14. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 10 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym (nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu.). Jednocześnie informujemy, iż w celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.
15. W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od Klienta.
16. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego oraz opisać przedmiot reklamacji.
17. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie .

Postanowienia końcowe

18. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
19. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
20. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Logowanie lub Rejestracja

ZALOGUJ

Rejestracja

User Registration
lub Cancel